Čo je to OSB doska? Aké má vlastnosti a jej využitie v praxi

OSB (skratka z anglického Oriented Strand Board) je druh dosky vytvorenej lisovaním veľkých (2–7cm) drevných štiepkov alebo hoblín v troch až štyroch vrstvách. Typ spojiva záleží na voľbe výrobcu, používajú sa napríklad polyuretánové spojivá. Rôznou orientáciou vrstiev sa dosahujú vylepšené mechanicko-fyzikálne vlastnosti.

OSB doska – ako sa vyrába? 

OSB dosky sa vyrábajú s brúseným aj nebrúseným povrchom. Môžu tiež mať v hrane vyfrézované „pero“ alebo „drážku“ pre dobré napojenie pri tvorbe podláh alebo stien. OSB dosky sú vodovzdorné, používajú sa aj na stavbu domov, obklady stien alebo terárií pre chovateľov. Hrúbka OSB dosiek sa pohybuje v rozmeroch 12, 15, 18, 22, 25 mm.

Niekedy sú OSB dosky chybne nazývané ako drevoštiepkové (drevné štiepky však majú oveľa väčšie rozmery a až z nich sa vyrábajú triesky na OSB dosky). Triesky s ideálnymi rozmermi 75×25×0,6 mm sú v povrchových vrstvách orientované rovnobežne s dlhšou hranou dosky a je tým zároveň určený hlavný smer dosky. V prostrednej vrstve sú triesky v OSB doskách orientované kolmo na hlavnú os. Orientáciou triesok je dosiahnutá vyššia tuhosť a pevnosť v hlavnom smere dosky.

OSB dosky sa využívajú napr. na stavbu drevostavieb v takzvaných „sendvičoch“: steny sa vybudujú tak, že sa na drevený rám z oboch strán pripevní OSB doska (pod každou doskou je ešte hliníková fólia). Priestor medzi doskami sa vyplní sklenou vatou alebo inou tepelnoizolačnou vrstvou. Trendom sa stávajú aj SIP panely, ktoré uľahčujú a výrazne zrýchlujú samotnú výstavbu.

Uplatniť sa môžu aj ako dizajnový prvok. Robia sa z nich podlahy, ktoré sa iba prebrúsia a prelakujú. Pri dodržaní technologického postupu môžu byť využité aj v exteriéroch, napr. pri prevetrávaných fasádách vrátane nanesenia omietky.

Zloženie OSB dosiek

V zmesi je použité lepidlo, ktoré prirodzene obsahuje zložku formaldehyd. Ten sa považuje vo väčšom množstve v rôznych materiáloch za škodlivý. Emisná norma pre jeho použitie sa označuje E1, E2, E3, E4, pričom E1 je najslabšie zastúpenie formaldehydu. OSB dosky sa najčastejšie vyrábajú z borovicového dreva. Mikročasticové zastúpenie zložiek zabezpečuje vysokú odolnosť proti nalomeniu, ohybu či klincovej montáži.

V Európe sú dosky OSB rozdelené do troch skupín podľa úrovne emitovaného formaldehydu:

  • E1 – do 0,1 ppm, pri prepočte na mg / m3 to bude – 0,125 mg / m3;
  • E2 – 0,1 – 1,0 ppm, pri prepočte na mg / m3 to bude – od 0,125 do 1,25 mg / m3;
  • E3 – 1,0 – 2,3 ppm, pri prepočte na mg / m3 to bude – od 1,25 do 2,87 mg / m3.

 

V konštrukcii je povolené používať materiály s úrovňou emisií formaldehydu E1 – E2. Výroba materiálov s úrovňou emisií E3 je zakázaná. Bez ohľadu na to, ako je materiál šetrný k životnému prostrediu, k uvoľňovaniu formaldehydu v určitom množstve stále dochádza. Predovšetkým vyniká počas prvého roku prevádzky materiálu.

Označenie OSB dosiek

OSB dosky sa delia na štyri základné skupiny podľa oblasti použitia:

OSB 1 – dosky na všeobecné účely a na použitie v interiéri v suchom prostredí (vyznačuje sa vlhkosťou materiálu, zodpovedajúcou teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu, ktorá iba niekoľko týždňov v roku prekročí 65 %).

OSB 2 – doska do suchého nenamáhaného prostredia. Nie je vhodná do vlhkých priestorov ako sú práčovne, kúpeľne, či stavby vystavené prílišnej vlhkosti. Napr: psie búdy, drevárne a pod. Na strešné debnenie ich používame len v prípade, ak sú hneď dostatočne ochránené (izolované) proti dažďu vhodnými fóliami. Je to vlastne bežný typ OSB dosky.

OSB 3 – dosky na nosné účely na použitie v krytom, mierne vlhkom prostredí (vyznačuje sa vlhkosťou materiálu, zodpovedajúcou teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu, ktorá iba niekoľko týždňov v roku prekročí 85 %). Napr. letná kuchyňa, pred dažďom kryté záhradné stavby, drevárne, garáže a pod.

OSB 4 – dosky, ktoré majú lepšie vlastnosti pri záťaži. Sú to pochôdzne plochy pri výstavbe poschodia v drevostavbách, jednoduchých stavbách, letných záhradných domčekoch, šopách, ale aj exteriérovom debnení rôznych stavieb. OSB4 je odolnejšia proti poveternostným podmienkam, no ani tu to nemôžeme preháňať s vodou. OSB4 si žiada nejaké to ošetrenie v podobe laku, či farby. UV svetlo zo slnečného žiarenia časom spôsobí vyblednutie neošetrovanej OSB dosky a jej oslabovanie či stratu vlastností.

Pevnostné charakteristiky OSB

Charakteristiky pevnosti dosiek OSB sa môžu mierne líšiť v závislosti od výrobcu. Existujú však normy, podľa ktorých výrobcovia pracujú a ich výrobky ich musia dodržiavať. Najčastejšie nájdete dosky vyrobené podľa európskej normy EN 300.

Mechanické vlastnosti dosiek OSB podľa EN 300:

 

Správne skladovanie OSB dosiek

Podmienky pre skladovanie OSB dosiek sú dané vlastnosťami obsiahnutého prírodného dreva. Rozmerové zmeny (šírka, dĺžka a hrúbka) sú závislé na objeme vlhkosti v závislosti na zmenách teploty a relatívnej vlhkosti. Vlhkosť v sklade by mala zodpovedať prostrediu, v ktorom budú dosky následne nainštalované. Nevhodné skladovanie a zlá manipulácia môže viesť k znehodnoteniu dosiek.