Čo je to preglejka a z čoho sa skladá

Preglejka je veľkoplošný konštrukčný materiál. Vzniká konštrukčným lepením jednotlivých vrstiev dyhových listov alebo zosadeniek. Pri ich výrobe sa dodržiava zásada nepárneho počtu vrstiev, pričom vlákna susedných vrstiev sú na seba kolmé.

Z uvedeného vyplýva, že preglejka s najnižším počtom vrstiev je trojvrstvová. Hrúbka preglejky závisí od hrúbky použitej dyhy a tiež od počtu vrstiev. Konštrukcia preglejky obsahuje vonkajšie a vnútorné vrstvy, ako je vyobrazené na obr. 1.

preglejka skladba vrstiev

Značenie vrstiev preglejky

Obidve vonkajšie vrstvy sa nazývajú preglejovačky a sú na obrázku označené písmenom „C“, dve vnútorné vrstvy označené písmenom „B“ sa nazývajú vložky a písmenom „A“ je označený preglejkový stred tvorený jednou vrstvou. Trojvrstvovú preglejku tvoria dve vonkajšie preglejovačky a jeden preglejkový stred.

Na porovnanie pri sedemvrstvovej preglejke budú dve vonkajšie vrstvy preglejovačky, pod nimi z každej strany po dve vrstvy vložky a jeden preglejkový stred. Bez ohľadu na počet vložiek musí vždy platiť zásada uloženia susedných vrstiev pod 90° uhlom. Preglejovačky, vložky aj preglejkový stred sú lúpané alebo krájané dyhy najčastejšie z buka, topoľa alebo smreka.

Podľa smeru vlákien povrchových dýh ich ešte delíme na priečne a pozdĺžne: 

Delenie preglejky na priecnu a pozdlznu

Priečna preglejka má rozmer napr. 1250x2500mm, pričom smer vlákien povrchových dýh je zhodný s kratšou stranou dosky.

Pozdĺžna preglejka má rozmer napr. 2500x1250mm, pričom smer vlákien povrchových dýh je zhodný s dlhšou stranou dosky.

Dreviny a lepidlo v preglejke

Preglejka môže byť vyrobená z jedného druhu alebo kombináciou viacerých druhov drevín tak, aby sa dosiahla požadovaná hrúbka podľa príslušnej technickej normy:

Trieda lepenia IF 20 (ČSN EN636) – biele močovino-formaldehydové lepidlo určené do interiéru.

Trieda lepenia A 100 (ČSN EN 636) – biele melamín-formaldehydové lepidlo určené do chráneného exteriéru.

Trieda lepenia AW 100 (ČSN EN 636) – červené fenolformaldehydové lepidlo určené do nechráneného exteriéru.

Na konštrukčné spájanie sa používajú syntetické lepidlá vytvrdzujúce pri teplote 110 – 150 °C a pri tlaku 1,2 – 2 Mpa. Použité lepidlo určuje, či je preglejka vhodná do interiéru, chráneného exteriéru alebo do nechráneného exteriéru (vodeodolná). Bielym lepidlom sa lepia interiérové preglejky a červeným vodeodolné preglejky. Viditeľné po rozrezaní je len červené lepidlo.

Označenie: PV SUR, lepenie fenol-formaldehydovým (červeným) lepidlom. Použitie: nosné alebo nenosné dosky do vlhkého a nechráneného vonkajšieho prostredia (jednotlivé vrstvy sa pôsobením vlhka alebo vody síce od seba nerozlepia, ale dlhodobé pôsobenie vody zapríčiní nadmerné napučanie dýh a tým môže dôjsť až k mechanickej deštrukcii lepeného spoja – preto je nutná kvalitná povrchová úprava náterovými hmotami a jej pravidelná údržba).

Do tejto skupiny patria aj preglejky fóliované hladké a protišmykové (označenie PV FOLI a PV PROTI), pri ktorých je ako povrchová úprava tmavohnedý alebo čierny papier (farba nie je garantovaná), ktorý je impregnovaný fenol-formaldehydovou živicou (so štandardnou gramážou ± 120 g/m2). Tieto preglejky sú vhodné na použitie do vlhkého a vonkajšieho prostredia (hlavne na betonárske účely, na bočnice prívesných vozíkov, detské ihriská a pod.), kedy hrany sú už z výroby zatreté farbou. V prípade formátovania týchto preglejok je nutné rezanú hranu opäť zatrieť (rovnako tak ako iné miesta dosky narušené otvormi a skrutkami).

Výrobu možno zapísať do nasledovnej blokovej schémy 1, ktorá sa skladá z troch fáz, a to:

I. fáza: Príprava základných komponentov

II. fáza: Výroba preglejky

III. fáza: Dokončovacie práce a balenie

fazy vyroby preglejky

Zo schémy vyplýva, že preglejky sa pred balením musia triediť a označiť podľa akosti. Ich akosť sa určuje podľa znakov dreva preglejovačiek a výrobných chýb. Akosť sa označuje veľkými písmenami pričom „A/A“ označuje najvyššiu a „C/C“ najnižšiu akosť.

Preglejky tvoria široký sortiment, ktorý sa delí podľa týchto hľadísk:

  • podľa druhu dreviny – jednodruhové (napríklad bukové) z listnatých alebo ihličnatých drevín alebo kombinované,
  • podľa lepidla – vodovzdorné , čiastočne vodovzdorné a nevodovzdorné,
  • podľa dokončenia – brúsené alebo nebrúsené,
  • podľa použitia – obalové, letecké, stavebné, špeciálne alebo na všeobecné účely.

 

Z hľadiska používateľov preglejok je dôležité poznať vyhotovenie a možnosti využitia aspoň niektorých vybraných druhov, napríklad preglejok na všeobecné účely, ohybných a viacvrstvových preglejok. Pre ich výrobu platia uvedené zásady nepárneho počtu vrstiev a 90 orientácia vlákien susedných vrstiev.

Preglejky na všeobecné účely znázornené na obr. 2 sú obojstranne brúsené s preglejovačkami vyššej akosti. Uplatňujú sa ako veľké súvislé a pevné plochy s pomerne malou hmotnosťou a dobrou tvarovou stálosťou. Nevodovzdorné sa využívajú na chrbty skríň, výplne rámov, dielce čalúneného nábytku, obalov a podobne. Vodovzdorné sú určené hlavne na stavebné účely, podlahy, časti dopravných prostriedkov a podobne, kde môže pri používaní prichádzať ku kontaktu s vodou, studenou či horúcou.

preglejka

Ohybné preglejky sú trojvrstvové vyrobené zo špeciálnych druhov drevín, ako sú balza alebo okuomé. Pre dobrú ohybnosť sa používajú pri výrobe oblých plôch drevárskych výrobkov, divadelných kulís, stien a stropov.

Viacvrstvové preglejky, u nás prevažne vyrábané z buku (15 – 25 listov) sa používajú na výrobu hračiek, nábytku a interiérov dopravných prostriedkov.

Využitie preglejky v praxi

Vďaka svojim výborným mechanickým vlastnostiam pri nízkej objemovej hmotnosti nájdu preglejky využitie v:

  • nábytkárstve,
  • výrobe drevených obalov,
  • automobilovom priemysle,
  • debnení pri betónáži,
  • modelárskej výrobe,
  • stavebno-stolárskej výrobe.