Obsluha vežového žeriavu – ponuka služieb

Obsluha vežového žeriavu – „Podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP môže obsluhovať vežový žeriav iba osoba, ktorá má na obsluhu tohto zariadenia odbornú spôsobilosť – platný žeriavnicky preukaz“

Čo je to vežový žeriav? 

Nájsť vežový žeriav vo väčších mestách na veľkých a stredne veľkých staveniskách – nie je skoro žiadny problém. Bežne sa označujú aj ako stavebné žeriavy. Ide o zariadenie podobné žeriavu, ktoré je kvalifikované ako jeden z najväčších pracovných strojov. Súčasťou tohto typu žeriavového zariadenia je zvislý stožiar (nazývaný veža), ktorý je namontovaný na vhodnom pevnom podklade. Podla základne môže byť žeriav stacionárny alebo mobilný. Existujú dva typy mobilných žeriavov – koľajnicové a pásové.

Vežový žeriav zdvíha a premiestňuje bremená, najčastejšie na háku, ktorý sa spúšťa na lane z výložníka. Žeriav pohybuje nákladom horizontálne otáčaním okolo svojej osi a vertikálne zdvíhaním alebo spúšťaním pripevneného nákladu. Žeriavy tohto typu sa používajú v bytovej aj priemyselnej výstavbe, pri preprave rôznych druhov materiálov a pri montáži oceľových konštrukcií.

Nespornou výhodou tohto typu stroja je veľký dosah výložníka, ktorý umožňuje vykonávať operácie na veľkej ploche, čo im dáva výhodu oproti mobilným pojazdným žeriavom. Sú ideálne na prácu na veľkých staveniskách. S rozvojom developerského priemyslu a výstavbou nových sídlisk, kancelárskych budov alebo verejných zariadení sa stávajú nepostrádateľným vybavením. 

obsluha vezoveho zeriavu
foto: Verman.sk / Marek Štrba, z našej realizácie

Kto je žeriavnik?

Žeriavnik vykonáva riadenie, obsluhovanie a manipulovanie so žeriavom alebo inými zdvíhacími zariadeniami. Presúva a dopravuje bremeno na určené miesto. Obsluhuje najmä hydraulické ruky, mostové, portálové, konzolové, stĺpové, otočné žeriavy, pracovné plošiny a kontajnerové nakladače.

Okrem toho obsluhuje a vykonáva bežnú údržbu žeriava a zdvíhacích zariadení, vykonáva kontrolu technického stavu žeriavov, zdvíhacích zariadení pred začatím manipulácie s bremenami, prevádzkové a dopravné podmienky a predpisy o bezpečnosti práce. Zaisťuje bezpečnosť žeriavu alebo zdvíhacieho zariadenia pri používaní, ale aj po použití s ohľadom na poveternostné podmienky. Vedie evidenciu o prevádzke žeriavu alebo zdvíhacieho zariadenia. / zdroj

Zákon 124/2006 Z.z., o BOZP ukladá zamestnávateľovi povinnosť poveriť na prácu so zdvíhacími zariadeniami, žeriavmi len zamestnancov, ktorí majú platný žeriavnický preukaz. Zamestnávateľ je povinný zamestnanca oboznámiť vždy pri jeho prijatí do zamestnania, preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu, zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku.

 

obsluha vezoveho zeriavu