Obsluha vysokozdvižných pracovných plošín – ponuka služieb

Obsluha vysokozdvižných pracovných plošín – Pracovná plošina je zdvíhacie zariadenie vybavené pracovným miestom pre obsluhu v podobe koša alebo plochy uzatvorenej zábradlím.

Umožňuje vykonať prácu vo výškach na ťažko dostupných miestach ako sú okraje striech, opláštenie výškových budov, koruny stromov, pouličné osvetlenie, trakčné vedenie elektrizovaných dráh a vlečiek. Pohyblivá pracovná plošina dopravuje posádku pracovného koša na presne určené miesto práce.

Podla konštrukcie ich delíme na: nožnicové a kĺbovo-teleskopické

Nožnicová vysokozdvižná plošina sa vyznačuje vysokou nosnosťou ale minimálnym bočným dosahom.

obsluha pracovnych plosin
foto: Verman.sk / Marek Štrba. Nožnicová vysokozdvižná plošina

Kĺbovo-teleskopické pracovné plošiny (nazývajú sa tiež jednoducho „kĺbové“ alebo „teleskopické“) majú nižšiu nosnosť ako nožnicové ale veľký bočný dosah.

obsluha pracovnej plosiny
foto: Verman.sk / Marek Štrba, Teleskopická pracovná plošina

 

Obsluha vysokozdvižných pracovných plošín