Panelové stavby

Pod pojmom panelové stavby rozumieme výstavbu na základe individuálnych samostatných SE SIP panelov.

Stavebný systém SE-SIP od spoločnosti SIPEUROPE tvoria jednotlivé vopred zhotovené a označené panely. Montáž panelov prebieha na základe vyhotoveného montážneho projektu, ktorý tvorí sučasť každej individuálnej dodávky stavby.

Spôsob individuálnej výstavby zo SE-SIP panelov zabezpečuje môžnosť výstavby v akýchkoľvek podmienkach. SE-SIP panel je ľahký (cca 22 kg/m2), a preto na jeho manipuláciu nie je potrebná ťažká stavebná mechanizácia. S panelom vedia jednoducho narábať aj dvaja pracovníci na stavbe.

Pre zákazníka to teda umožňuje výstavbu aj na ťažko dostupných miestach, kde nie je môžné dostať stavebnú mechaniku. Je ideálny pre riešienia nadstavieb a prístavieb, kde by pôvodná stavba staticky nezvládla tradičné systémy výstavby ako murivo alebo betón. Môže sa takisto využiť pri objektoch na vode, ako sú napríklad hausboaty.

Montáž jednotlivých SE-SIP panelov je veľmi jednoduchá, rýchla a presná. Na montáž SE-SIP panelov postačujú 3 – 4 zaškolení montážnici.

Izolačné jadro je pevné a stabilné aj po dekádach. Nedochádza k jeho klesaniu a navlhnutiu, ktoré môžu byť bežným problémom konvečných rámových konštrukcií v prípade ich zlej aplikácie.

Použitie jednotlivých SE-SIP panelov teda prináša mnoho výhod tak pre stavbárov, ako aj architektov a užívateľov.