Stavebným systémom SE- SIP od spoločnosti SIPEUROPE je možné vyriešiť širokú škálu potrieb a jeho využitie je takmer neobmedzené. Jeho univerzálnosť a variabilita dokáže vyriešiť aj tie najnáročnejšie tvary. Je preto ideálny pre riešenie atypických tvarov stavby, kde zároveň poskytne aj absenciu tepelných mostov. Stavebný systém SE-SIP môžeme aplikovať ako jediný stavebný systém na celú obálku stavby alebo ho kombinovať s inými stavebnými systémami.

So stavebným systémom SE-SIP môžeme vyriešiť zakladanie stavby, vonkajšie obvodové steny, vnútorné priečky, stropy, ploché aj šikmé strechy. Môžeme ho použiť pri výstavbe rodinných domov, bytových stavieb, administratívnych objektov, priemyselných stavieb, škôl a škôlok, rekreačných objektov, chát a hausboatov. Stavebný systém SE-SIP je tiež ideálnym riešením pre nadstavby a prístavby.

Zakladanie stavieb

SE-SIP panel je ľahký stavebný materiál a existuje viac možností založenia stavby. Najčastejšie využívaný spôsob v našich zemepisných šírkach je betónová základová doska. Už pri jej zhotovení sa šetrí materiálom, pretože nebude potrebovať zvládať takú záťaž ako pri tažkých murovaných alebo betónových  stavbách.

Stavebný systém SE-SIP umožňuje vytvorenie základu stavby aj z panelov. Alternatívne a jedinečné riešenie stavby je založenie na zemných vrutoch. Zhotovenie základovej dosky na zemných vrutoch pod rodinný dom trvá v rozmedzí 2 – 3 dní a nedochádza pri tom k devastácii pozemku. Na zavŕtané skrutky sa zhotovuje podporná konštrukcia z drevených alebo ocelových nosníkov, na ktoré sa ukladajú panely SE SIP 210 mm. (Viac o zakladaní na zemných vrutoch)

Unikátne uplatnenie si stavebný systém SIP nájde aj pri zhotovení hausboatov. Na zhotovený pontón sa ukladajú panely, ktoré rýchlo a efektívne vytvoria základy na zhotovenie stavby.

Zhotovenie obvodových stien a vnútorných priečok

Na zhotovenú základovú dosku sa nanáša vrstva hydroizolácie. Po jej nanesení sa na základovú dosku kotvia základové pražce, ktoré tvoria podklad pre stavebný systém. Na základový pražec sa ukladá vložený prvok KVH, ktorý bude slúžiť na montáž panelov.

Stavba obvodových stien začína z rohu stavby a pokračuje po celom obvode. Po jej ukončení sa pokračuje v zhotovení vnútorných priečok. Na záver sa do montážnych drážok zvrchu ukladajú drevené prvky KVH, ktoré navzájom vystužia panely. Panely môžu obsahovať predpripravený tunel pre elektroinštalácie. Všetky panely sú označené a zhotovené na mieru podľa projektovej dokumentácie, a tak je výstavba panelov veľmi jednoduchá, rýchla a presná.

Zhotovenie poschodí

Medzi obvodové steny a vnútorné priečky zhotovíme stropnú konštrukciu na výstavbu poschodia. Na vytvorenie stropnej konštrukcie máme niekoľko riešení. Strop sa môže skladať z KVH, BSH stropných elementov, drevených lepených I-nosníkov, SE-SIP panelov alebo z CLT. Vhodnosť použitých materiálov záleží na statickom posúdení projektanta a požiadavkach zákazníkov. Na takto zhotovenú podlahu začneme stavať obvodové steny a vnútorné priečky druhého nadzemného podlažia.

Zhotovenie strechy

SIP panely sú efektívnym riešením pre zhotovenie šikmých striech s obytným podkrovím. Stavebný systém SIP vo svojej podstate vytvára štrukturálny, ako aj izolačný prvok strechy. Podkrovie je teda priamo zateplené SIP panelom, pričom nie je nutná dodatočná aplikácia izolačných materiálov. Spoje sú rovné a presné, a tak z vnútornej strany vzniká finálny podklad na uloženie sadrokartónových alebo sadrovláknitých dosiek, ktoré sa aplikujú priamo na panel.

SIP panel je ideálnym riešením aj pre ploché strechy. Pri šikmých aj plochých strechách tvorí panel štrukturálny, ako aj izolačný prvok strechy. Jeho montáž a aplikácia je veľmi rýchla a odpadá množstvo dodatočných prác. Z vnútornej strany je možné aplikovať sadrokartónové alebo sadrovláknité dosky priamo na panel. Z vonkajšej strany sa aplikujú EPS spády na odvedenie vody a finálna hydroizolácia.

Široká variabilita finálneho vzhľadu

Stavebný systém SE-SIP je možné jednoducho ukončiť širokou škálou finálnych vrstiev
počnúc od klasických omietkových až po odvetrané fasády.