SIP panely – čo to je a z čoho sa skladajú?

SIP panely sa skladajú z dvoch OSB tabúľ a izolačného jadra, ktoré tvorí expandovaný samozhášavý polystyrén EPS, grafitový NEOPOR alebo PIR. Výsledkom výrobného procesu je konštrukčný sendvičový panel, ktorý sa vyznačuje výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami, nízkou objemovou hmotnosťou a vysokou konštrukčnou tuhosťou.

SIP panely v praxi

SIP panely sa vyrábajú v niekoľkých hrúbkach, a tak ich využitie pokryje širokú škálu potrieb. Môžu sa použiť ako podlahy, obvodové steny, priečky aj strechy.

Stavebný systém SE-SIP panelov zaraďujeme do kategórie drevostavieb, no vďaka jeho fyzikálnym a tepelnoizolačným vlastnostiam výrazne nadbieha konvenčným rámovým drevostavbám.

Súčasná legislatíva a nové požiadavky trhu si vyžadujú čoraz väčšiu pozornosť počas projektovania, ako aj realizácie stavieb. Vyššia úroveň energetickej účinnosti, prevencia tepelných mostov, vzduchotesnosť obálky, environmentálne aspekty a iné predstavujú pre mnohé tradičné stavebné systémy výzvy.

Súčasťou stavebného systému SE-SIP sú okrem panelov aj certifikované konštrukčné rezivá KVH a BSH v pevnostnej triede C24 alebo GL24h, drevené lepené I-nostníky alebo panely CLT. Ich množsvá a rozmer záležia od individuálnych statických posúdení stavieb.

Pri spojoch SIP panelov sa používajú rôzne spojovacie prvky, tesárske kovania, PUR peny, tmely a komprimačné pásky pre utesnenie spojov. Všetky materiály sú súčasťou individuálnych dodávok stavebného systému podľa predložených ponúk a nie je nutné ich dodatočné zabezpečovanie.

Pracujeme výhradne zo SIP panelmi od slovenskej spoločnosti Sipeurope, ktorá tento stavebný systém vyrába.

 

sip panely na stavbe
sip panely zložené na stavbe

 

sip panely - v procese výstavby
sip panely – v procese výstavby