Stĺpikový systém drevostavieb – preklady, hrazdy

Stĺpikový systém (two by four) – konštrukcie tohto systému tvoria drevené stĺpiky profilu so šírkou 50 až 60 mm a s výškou 100 až 140 mm, ktoré sú od seba osovo vzdialené 400 až 600 mm. Z týchto prvkov sa na stavbe zhotoví drevený rám.

Pôvodne sa používali stĺpiky o prierezu 2×4 palce (z toho je aj ang. názov systému two by four), čo v našich metrických jednotkách znamená rozmerom približne 50×100 mm. V dnešnej dobe sú však tieto rozmery stĺpikov drevostavieb ovplyvnené hlavne tepelno-technickými a statickými požiadavkami.

Stĺpikový systém v praxi

Po skompletizovaní celého skeletu budovy sa rám oplášti drevotrieskovými, sadrokartónovými alebo OSB doskami. Výška profilu určuje hrúbku izolačnej výplne. Stĺpy sú priebežné od základového prahu až po odkvap a stropné nosníky sú priložené ku stĺpikom (systém Balloon frame) alebo sú prerušené v mieste stropu a samotný strop je uložený na vrchný hranol rámu (systém Platform frame). Celková skladba a utesnenie obvodovej steny musia vyhovovať súčasným statickým a tepelnotechnickým normám.

Ak stĺpy nevyhovujú zo statického hľadiska, potrebné profily sa získavajú združovaním alebo vytváraním stĺpikov členeného prierezu. Aby sa zvýšil tepelný odpor steny a prerušili sa tepelné mosty, obkladá sa vonkajšia strana kontaktným zatepľovacím systémom alebo tepelnou izoláciou s odvetranou medzerou. Z interiérovej strany možno pridať ďalšiu tepelnoizolačnú vrstvu s hrúbkou až do 80 mm, ktorá zároveň slúži ako inštalačná vrstva.

Aby stena vyhovovala aj z hľadiska vzduchotesnosti, dôležité je kvalitné zhotovenie parozábrany s dostatočným utesnením spojov.

História stĺpikového systému

Stĺpikový systém (two by four) vznikol na konci 19. Storočia a postupne bol rozšírený do Európy a Austrálie. Hlavným dôvodom vzniku systému a jeho rýchleho rozvoja bola automatizácia výroby klincov, ktorá sa do tej doby vyrábala ručným kovaním. Prudký cenový pokles týchto spojovacích materiálov znamenal masívny nárast jeho používania.

VIDEO k článku: