Plochá strecha

plochá strecha

Plochá strecha je strešná konštrukcia alebo strecha so sklonom 10°. Sklon môže byť buď do vnútornej strany alebo do vonkajšej. Optimálny sklon je 3% a okolo vpustov sa zväčšuje na 5%. Rozdelujeme ich podľa: sklonu : jednoplášťové / dvojpláštové / viacplášťové, využitia : pochôdzna a nepochôdzna, spôsobu odvodnenia = spádové a nespádové, tvaru strešnej plochy = rovinné / zakrivené, […]

Pultová strecha

pultova strecha

Takzvaná pultová strecha býva niekedy nesprávne zamieňaná s plochou strechou. Je síce konštrukčne podobná, ale líšia sa v jednej podstatnej veci – jej rovina je naklonená. Nie síce tak, ako pri šikmej streche, ale predsa len. Pultová strecha a jej využitie Bez toho si to možno uvedomujeme, pultové strechy veľmi dobre poznáme z rôznych prístavieb, […]

Strecha (strešná konštrukcia) a jej význam

strecha, stresna konstrukcia

Strešná konštrukcia alebo skrátene zastrešenie, strecha je konštrukcia alebo časť budovy, ktorá ju ukončuje a chráni pred vonkajšími a vnútornými vplyvmi a zabezpečujú požadovaný vnútorný stav. Medzi vonkajšie vplyvy patrí počasie, slnečné žiarenie, hluk, množstvo spadu a exhalátov alebo vplyvy otrasov. Medzi vnútorné vplyvy patrí vlhkosť prostredia alebo chemický vplyv.  Časti strešnej konštrukcie môžu medzi sebou […]