Stĺpikový systém drevostavieb – preklady, hrazdy

zdroj: wingedwolf/iStock/GettyImages

Stĺpikový systém (two by four) – konštrukcie tohto systému tvoria drevené stĺpiky profilu so šírkou 50 až 60 mm a s výškou 100 až 140 mm, ktoré sú od seba osovo vzdialené 400 až 600 mm. Z týchto prvkov sa na stavbe zhotoví drevený rám. Pôvodne sa používali stĺpiky o prierezu 2×4 palce (z toho […]