Kontakt

Verman technology s.r.o.
Fraňa Mojtu 18
949 01 Nitra
Slovensko

IČO: 44848072
DIČ: 2022858222
IČ DPH: SK2022858222

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.: 2943081431 / 1100
IBAN / SWIFT : SK89 1100 0000 0029 4308 1431 / TATRSKBX

Fio banka, a.s.: 2201958652 / 8330
IBAN / SWIFT : SK07 8330 0000 0022 0195 8652 / FIOZSKBA