Zmeny v stavebnom zákone (zákon o výstavbe) platné od 1.apríla 2024

Takmer po päťdesiatich rokoch začne platiť na Slovensku nový stavebný zákon (zákon o výstavbe). Kedy sa tak stane a čo nám prinesie? Aké základné zmeny sa udejú? Dozviete sa v článku.

stavebny zakon, zakon o vystavbe

Stavebný zákon

Pôvodný stavebný zákon (50/1976 Zb.) pochádza ešte z roku 1976. Odvtedy bol často upravovaný a novelizovaný. Napriek týmto postupným úpravám je už zastaraný, skostnatený, nemoderný, nepružný, s množstvom komplikovaných procesov.

Nový stavebný zákon alebo presnejšie Zákon o výstavbe (201/2022 Z. z.) má začať platiť od 1. apríla 2024. Tvorcovia zákona tvrdia, že ide o revolúciu. Nemalo by ísť o žiadnu novelizáciu alebo drobnú úpravu. Nový zákon má odstrániť väčšinu doterajších problémov. Má byť moderný, koncepčný a v konečnom dôsledku pomôcť nielen obyčajným ľuďom, ale aj stavebníkom a developerom.

Aké najdôležitejšie zmeny prináša nový zákon

  • elektronizácia schvaľovacieho procesu, digitalizácia dát,
  • zjednodušeniezrýchlenie procesu, zníženie počtu úkonov,
  • presun stavebných úradov a kompetencií,
  • riešenie čiernych stavieb.

Elektronizácia cez informačný systém Urbion

Elektronizácia a digitalizácia dát predstavuje úplný základ právnej úpravy. Po novom by sa všetky úkony týkajúce sa schvaľovacieho procesu mali dať vybaviť prostredníctvom mobilného telefónu.

Vďaka zavedeniu nového informačného systému Urbion sa zrýchli a uľahčí proces povoľovania stavieb. Do toho systému je povinné nahrať vypracovaný návrh stavebného zámeru. Súčasťou musí byť príslušná dokumentácia. Urbion ho následne posúdi a zverejní pre všetkých účastníkov konania, ktorí sa môžu k nemu vyjadriť.

informacny system urbion zakon o vystavbe

Návrh stavebného zámeru sa prerokuje so všetkými dotknutými stranami. S právnickými osobami, orgánmi štátnej správy, s obcou, v ktorej katastri sa zámer uskutočňuje. Ak bude všetko v poriadku, regionálny úrad vydá kladné rozhodnutie.

Všetky podklady a dokumenty budú navyše prehľadne umiestnené na jednom mieste. Prístup k nim bude mať každý, kto sa k nim potrebuje dostať. Od dotknutých občanov až po štátne úrady. Tento zjednodušený prístup bude znamenať zásadnú úsporu času.

Dobrá správa pre všetkých:

Podľa niektorých modelov by sa procesy pri stavebnom konaní mohli skrátiť až o 70 %.

zakon o vystavbe, stavebny zakon

Zjednodušenie procesu a zníženie počtu úkonov

Nový stavebný zákon zjednodušuje a zjednocuje administratívne procesy. Z 84 úkonov potrebných na vydanie stavebného povolenia by malo zostať 13. Tie budú jednoznačné, navzájom zladené a na seba plynulo nadväzujúce.

Zrušia sa viacstupňové stavebné konania. Územné aj stavebné konanie, prípadne konanie o vplyve na životné prostredie sa nahradí jedným rozhodnutím o stavebnom zámere. To bude súčasne pre stavebníka predstavovať aj overenie projektu stavby a možnosť začať stavať dom.

Na vybavenie žiadostí dostanú úradníci záväzné časové lehoty. Pokiaľ ich nedodržia, bude to to isté, akoby so stavebným zámerom súhlasili. V tom najlepšom prípade by sa mohlo teda stavebné povolenie získať už za približne dva mesiace.

Presun stavebných úradov a kompetencií

Doteraz vykonávali prvostupňové stavebné konania stavebné úrady v mestách a obciach. Od roku 2024 sa tieto kompetencie presunú na nové regionálne pracoviská, ktorých bude osem. Tie budú podliehať novovytvorenému centrálnemu Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky.

Hoci sa súčasné stavebné úrady zrušia, niektoré kompetencie mestám a obciam zostanú. Budú môcť vytvárať územné plány a definovať účely využitia pozemkov v ich intraviláne. Súčasne dostanú právomoc vyjadrovať stanovisko ku každému projektu a posudzovať, či je v súlade s územným plánom.

Čierne stavby

Tie vznikali hlavne kvôli zdĺhavým a netransparentným procesom. Pri zrýchlených procesoch by ich malo byť menej. Stavebník doteraz radšej stavbu dostaval a požiadal o dodatočné povolenie. Nová úprava takúto alternatívu vylučuje. Stavebný úrad nebude mať inú možnosť, než nariadiť odstránenie čiernej stavby.

Záver

Nový stavebný zákon bol už nevyhnutnosťou. Má za úlohu modernizovať, zrýchľovať, zjednodušovať a uľahčovať celý stavebný proces. Je to výborná myšlienka. Treba si však počkať na jej realizáciu a na to, ako sa nový stavebný zákon osvedčí v praxi.