Bytové stavby

Jednou z najpodstatnejších požiadaviek navrhovania stavieb a ich výstavby v budúcnosti je redukcia CO2.

Stavebný systém SE-SIP ako samostatný celok je možné použiť pri výstavbe bytových domov do výšky štyroch poschodí. Pri kombinácii stavebného systému SE-SIP s tradičnými metódami výstavby je výška budov neobmedzená. V takom prípade sa stavebný systém používa ako obálka stavby.

Hlavným benefitom využitia stavebného systému SE-SIP pri bytových a apartmnánových stavbách je bezkonkurenčná rýchlosť výstavby a tepelnoizolačné vlastnosti.

Najnovšie realizácie