Montované stavby

Do tejto kategórie stavieb zaraďujeme montované domy a iné objekty ako administratívne, kancelárske budovy, bytové stavby, školy a škôlky, ktoré sú zhotovené na základe predhotovených „prefabrikovaných“ stien, ktoré už obsahujú vopred špecifikované materiály, ako sú napríklad obloženia sadrokartonových dosiek, okien, fasádnej izolácie prípadne prípravy pre elektroinštalácie.

Výhodou stavebného systému SE-SIP je jeho montáž do jednotlivých prefabrikovaných stavebných celkov „prefabrikátov“. Prefabrikované konštrukcie montovaných stavieb spĺňajú všetky stavebné kritériá, ktoré stanovujú technické normy, ako sú statické parametre, tepelno- a zvukovoizolačné vlastnosti a protipožiarne parametre.

Prefabrikované stenové celky je možné používať ako jeden samostatný stavebný systém stavby alebo ho môžeme používať v kombinácii s iným stavebným systémom. Ide predovšetkým o kombináciu železobetónových stavieb, kde je SIP panelový sendvičový prefabrikát ideálnym riešením opláštenia stavby.

Pre staviteľa to znamená enormnú rýchlosť výstavby, a teda úsporu času a nákladov na riadenie výstavby.

Prefabrikácia vzniká v riadených továrenských podmienkach. Vysoká presnosť a precizita výrazne znižujú chyby, ktoré bežne vznikajú pri realizáciách na stavenisku. Vďaka vopred zhotoveným prefabrikátom navyše nevzniká na stavenisku stavebný odpad.

Najnovšie montované realizácie