Tesárska podlaha

Tesárska podlaha – najviac sa s ňou stretávame v obytných miestnostiach a starších objektoch. Robí sa aj dnes, najčastejšie vo vedľajších stavbách, skladoch a pod. Najčastejšie sa používajú smrekové dosky, ktoré sú na bočnej a aj na vrchnej strane ohobľované. Hrúbka dosák je približne 30 mm a šírka 150 až 200 mm.

Dbáme na presné ohobľovanie bočných plôch dosiek, aby škáry boli čo najmenšie. Dosky kladieme od steny na vankúše, každú ďalšiu dosku utiahneme k predchádzajúcej pribitej doske na dvoch alebo troch miestach kliny oprenými o tesárske skoby zarazené do vankúša.

Medzi dosku a kliny vkladáme ešte latku. Latku vložíme aj medzi kliny a skobu. Ku každému vankúšu pritlčieme dosku dvoma klincami tak, aby hlavy klincov ležali v jednej priamke. Dosky nastavujeme vždy na vankúši, aby rozbitie jednotlivých dosiek nebolo tak viditeľné, kladieme ich na vankúše striedavo pravou a ľavou stranou.

Dosky musia ležať úplne na násype, preto pod každú pribitú dosku kolíkom podtlačíme pokiaľ možno čo najviac násypu. Škáru medzi podlahou a obvodovými stenami kryjeme podložnými lištami, ktoré pribíjame spravidla k podlahe alebo priskrutkujeme ku klátiku osadenému v stene.

Video k článku: