Pultová strecha

Takzvaná pultová strecha býva niekedy nesprávne zamieňaná s plochou strechou. Je síce konštrukčne podobná, ale líšia sa v jednej podstatnej veci – jej rovina je naklonená. Nie síce tak, ako pri šikmej streche, ale predsa len.

Pultová strecha a jej využitie

Bez toho si to možno uvedomujeme, pultové strechy veľmi dobre poznáme z rôznych prístavieb, verand, terás a pod. Avšak pri samostatných stavbách sú oveľa menej bežné, čo je dané predovšetkým historicky. Pultové strechy pri obytných domoch sa u nás totiž na rozdiel od niektorých iných krajín nikdy veľmi nepoužívali, len občas sa objavovali pri hospodárskych budovách a pod.

Skrátka, nie sme na ne zvyknutí. Preto býva niekedy problém aj s ich schvaľovaním zo strany stavebných úradov, čo väčšiemu rozšíreniu domov s pultovou strechou nijako nenahráva.

Pultová strecha v sebe spája výhody plochej a sedlovej strechy

Má rovnako jednoduchú, vlastne ešte jednoduchšiu a lacnejšiu konštrukciu ako plochá strecha, na rozdiel od nej totiž môže byť slabšie dimenzovaná na zaťaženie aj odvod vody. Rovnako si vystačia s „obyčajnými“ materiálmi, nie je nutné pre ňu používať najmodernejšie hi-tech hmoty, objavujúce sa pri plochých strechách a zdražujúcich celú stavbu.

Odolnosť predovšetkým proti vode je však pri pultovej streche výrazne lepšia, než pri plochej, a to pri nižšej cenovej a stavebnej náročnosti oproti streche sedlovej (nepotrebuje krov atď.). Z konštrukčného aj prevádzkového hľadiska teda mnoho výhod.

V súčasnej dobe sa pultové strechy začínajú predsa len objavovať, a to hlavne na rôznych ekologických a energeticky úsporných domoch. Pri navrhovaní by sa malo brať do úvahy jednoduché pravidlo – plocha strechy by sa mala rozkladať na náveternej strane, zatiaľ čo zvýšená fasáda s veľkými oknami je orientovaná k slnku a využíva slnečnú energiu na vykurovanie.

Pri správne navrhnutom dome s pultovou strechou je vďaka tomu možné dosiahnuť veľmi priaznivú energetickú bilanciu. K tomu pripočítajme vzhľadovú a štylistickú jednoduchosť, a tiež určitú individualitu a odlišnosť, predovšetkým v porovnaní s našim „podnikateľským barokom“ a jeho vikierkami, vežičkami a ďalšími „podivuhodnými“ prejavmi.

pultova strecha

Konštrukčne je možné pultovú strechu riešiť rôzne

Vhodné a pritom jednoduché je potrebné jej položenie na drevených trámoch obdĺžnikového prierezu. Strecha môže a nemusí byť odvetrávaná, opäť záleží na zámere projektanta. Najmä u už spomínaných ekodómov sa objavujú pultové strechy s vrstvou zeminy a vysadené vegetáciou, ktoré si berú príklad zo severských krajín. Tieto trávnaté plochy dobre zapadajú do prírody a pritom poskytujú izoláciu aj ochranu strešnej konštrukcie.

Pultová strecha je skrátka zaujímavým riešením, aj keď sa nehodí všade. Pri jej aplikácii je určite nutné brať ohľad na okolitú zástavbu, napríklad v dedinke medzi juhočeskými domčekmi by asi príliš dobre nepôsobila. Na druhej strane nie je vhodné túto „ochranu pred novotami“ preháňať, ako sa niekedy na stavebných úradoch deje.

Nie je dôvod, prečo by dom s pultovou strechou nemohol stáť ako solitér niekde na samote, v štvrti rodinných domov medzi „tradičnými“ socrealistickými kockami či v novom satelitnom mestečku. A už vôbec by nemalo byť bránené vzniku nových štvrtí, tvorených výhradne energeticky úspornými domami a vytvárajúcimi tak vlastné svojbytné architektonické prostredie. Trebárs sa aj dočkáme vzniku novej tradície.