Strecha (strešná konštrukcia) a jej význam

Strešná konštrukcia alebo skrátene zastrešenie, strecha je konštrukcia alebo časť budovy, ktorá ju ukončuje a chráni pred vonkajšími a vnútornými vplyvmi a zabezpečujú požadovaný vnútorný stav.

Medzi vonkajšie vplyvy patrí počasie, slnečné žiarenie, hluk, množstvo spadu a exhalátov alebo vplyvy otrasov. Medzi vnútorné vplyvy patrí vlhkosť prostredia alebo chemický vplyv. 

Časti strešnej konštrukcie môžu medzi sebou splývať alebo úplne absentovať.

Medzi základné časti strešnej konštrukcie patrí:

 • nosná konštrukcia – napr. krov, prenáša zaťaženie do ostatných nosných častí budovy (steny, stĺpy a iné),
 • strešný plášť – chráni objekt a zabezpečuje vnútorný stav, ide o krytinu, tepelnú izoláciu, parozábranu, vzduchové medzery, spádové, podkladné alebo dilatačné vrstvy,
 • pohľad – samostatná časť strechy s estetickou, hygienickou alebo izolačnou funkciou.

Rozdelenie striech podľa tvaru:

 • rovinné strešné plochy – sedlové, pultové, sedlové a pultové s valbou, stanové, vežové, krížové, polokrížové, pílové a kombinované
 • zakrivené strešné plochy
  • rozvinuteľné – valcové, zvlnené, kužeľové
  • nerozvinuteľné – krivkové, konoidy
  • kombinované s rovinnými plochami

Rozdelenie striech podľa sklonu vonkajšieho povrchu krytiny:

 • ploché strechy – majú sklon od 0° do 10°
 • šikmé strechy – majú sklon od 10° do 45°
 • strmé strechy – majú sklon viac ako 45°

Rozdelenie striech podľa využitia:

 • účelové (pochôdzne) – strechy, ktoré môžu slúžiť ako parkovisko, terasa alebo záhrada (zelená strecha)
 • bez využitia

 

Na ploché strechy odporúčame a montujeme – Firestone RubberCover EPDM – strešná fólia

 

montaz epdm rubbercover firestone