Tatranský profil a jeho montáž + VIDEO

Tatranský profil a správna montáž? V podstate to nie je vôbec komplikované a dokáže to skutočne každý zručný kutil. Dôležité je dbať na tento postup, ktorý sa dočítate nižšie v článku.

Príprava podkladu – prvý krok k úspechu

Steny, na ktoré sa bude vykonávať montáž tatranského proflu, si dôkladne premeriame a skontrolujeme vodováhou (podkladová stena by mala byť rovná, ak nie je rovná – dreveným roštom si ju vyrovnáme ). Steny musia byť vyzreté, suché a čisté. Tatranský profil vždy montujeme na drevený rošt, ktorý môžeme pripraviť z lát alebo hranolov.

Ten skonštruujeme vodorovne po obvode stien. Musíme mať na pamäti aj prúdenie vzduchu pod tatranským profilom. Z tohto dôvodu pripravujeme drevený rošt (podklad), tak, že v niektorých miestach prerušíme jeho celistvosť (viď obrázok) alebo kladieme laty zvislo a následne vodorovne – čím nám vznikne odvetrávaná časť bez prerušenia (tým bude ale celá stena hrubšia).

Na začiatok osadíme prvú (nadzemnú a poslednú (podstropnú) vodorovnú líniu. Následne začíname merať a montovať od prvej nadzemnej vodorovnej línie s odstupom približne 50 – 80 centimetrov.

Osadenie dreveného roštu a prúdenie vzduchu.
Obrázok: Osadenie dreveného roštu a prúdenie vzduchu.

Tatranský profil montáž + spojovací materiál

Keď už máme pripravený drevený rošt, môžeme sa pustiť do samotnej montáže tatranského profilu. Tá prebieha pomocou systému pero-drážka. Spojovací materiál môžeme použiť – montážne pliešky z ocele, klince alebo vruty. Výhoda montážnych plieškov je, že ich nie je vidieť.

Osadíme prvú profilovú dosku do pripraveného roštu, upravíme polohu do vodováhy a pevne zafixujeme. Potom stačí osádzať jednotlivé dosky perom do drážky, ktoré jemne priklepávame kladivom, aby lepšie k sebe dosadli. Kladivo si vyberieme gumenné alebo použijeme odpadový kus z dosky, na ktorý môžeme pribuchnúť bez poškodia obkladu.

ODPORÚČAME ČLÁNOK: Drevostavba verzus murovaný dom. Spoznajte rozdiely

Spojovací materiál vidieť nebude. Ten totiž do tatranského profilu dávame tak, aby po zasunutí ďalšej dosky zostal skrytý.

Priestor medzi stenou a tatranským profilom môžeme nechať voľný. Ak chceme zvukovú alebo tepelnú izoláciu – môžeme ho vyplniť materiálom podľa účelu.

Pri montáži v exteriéri pri vodorovnom kladení začíname od spodnej nadzemnej časti perkom smerom nahor. Dôvodom je, aby voda stekala po doske a nezatekala do drážky.

TIP na záver: Tatranský profil prinesieme do priestoru minimálne 48 hodín pred samotnou montážou.

KRÁTKE VIDEO: Montáž tatranského profilu